Albert Puntí

NEW ART FAIR, Paris

Participació a la New Art Fair de Paris, a travers de la Galeria de Arte Gaudi de Madrid.

Participation in New Art Fair of Paris

Participation in New Art Fair of Paris

Participation in New Art Fair of Paris