Albert Puntí

La Fotografía Actual

La revista La Fotografia (actual), n 112 , va publicar un extens treball de cinc pàgines i la portada, que incloïa imatges de les sèries Poètiques de l’espai i dels Paisatges ciber-romàntics, així com un autoretrat de la sèrie Crisi.

Noticies Albert Puntí