Albert Puntí

Exposició a la Galeria 12 GATS

El perquè de tot plegat, Galeria 12 GATS, Barcelona

Fotografies fetes per Vanessa Parri Zanforlin.

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS

Exposició a la Galeria 12 GATS