Albert Puntí

Galeria espai B

Exposició Col•lectiva d’estiu a la galeria Espai-b de Barcelona, 2017