Albert Puntí

El seny i la rauxa , Escola d’Art de Manresa.

Painting exhibition at Art School of Manresa, with Anna Bosch.

Escola Art Manresa

Escola Art Manresa

Escola Art Manresa